Početna Novosti Održavanje gospodarskih vozila

Održavanje gospodarskih vozila

Iskusni vozači znaju da je održavanje vozila puno više od zamjene ulja i filtera.

Kad je riječ o održavanju vozila, iskusniji vozači dobro znaju da je održavanje puno više od zamjene ulja i filtera. Iza naizgled visokog računa za „malo posla“ stoji stručan rad i jedinstveno iskustvo kvalificiranih tehničara, koji se redovno školuju u skladu s tehnološkim razvojem vozila i koji su opremljeni specijalnim alatima za dijagnostiku i radove održavanja. 

Uz sigurnost u prometu i brigu o okolišu, redovno stručno održavanje vozila osigurava tehničku ispravnost vozila i ekonomičnu potrošnju goriva, te osigurava pouzdan rad, izbjegavanje iznenadnih kvarova uslijed istrošenja dijelova te ostvarivanje normalnog i očekivanog radnog vijeka vozila i njegovih sklopova. To se posebno ističe kod gospodarskih vozila gdje svaki neplanirani zastoj jako utječe na ekonomičnost poslovanja. Profitabilan rad u vrlo velikoj mjeri ovisi o izbjegavanju neočekivanih zastoja zahvaljujući ranijem uočavanju pojave nedostataka, oštećenja i prijevremenog istrošenja dijelova, koji se nakon servisnih pregleda vozila odmah otklanjanju. 

Intervale i opseg radova redovnog održavanja propisuje proizvođač vozila u rokovima koji mogu biti zadani najvećim brojem prijeđenih kilometara, najvećom količinom potrošenog goriva ili najduljim vremenom korištenja vozila. Takvo održavanje je plansko i još se naziva preventivno održavanje te u pravilu obuhvaća nužne periodične zamjene pogonskih sredstava (ulja, rashladne tekućine, filtera i sl.) i provjeravanje stanja komponenata i agregata vozila, od kočnica do kabine vozača. Zadani intervali su tehnički uvjetovani prosječnim načinom korištenja vozila, u skupini vozila iste namjene, pa u specifično zahtjevnijim uvjetima rada i korištenja vozila može biti opravdano primjenjivati kraće intervale za obavljanje radova održavanja. 

Uz preventivno održavanje može se dodatno planirati još tzv. proaktivno održavanje, kojim se unaprijed planiraju intervali za zamjenu komponenata i agregata vozila, prije njihovog otkazivanja i istrošenja na razinu koja više ne omogućuje pouzdan i ekonomičan rad. Cilj ovakvog održavanja je šire planiranje i upravljanje predvidivim troškovima vozila u određenom vremenu njegovog korištenja. Planirati se može intervale za zamjene kako potrošnih dijelova vozila (guma kotača, spona upravljača, kočionih pločica i sl.) do trajnih dijelova kao što su uređaji za dodatno grijanje vozača i putnika, komponente AdBlue sustava katalizatora do mjenjača brzina i sl. 

U slučaju kvarova može se govoriti o tzv. korektivnom održavanju vozila, koje može biti kao prediktivan ili reaktivan popravak. Popravci koji se obavljaju na vozilu koje je u cijelosti još u funkciji, uočavanjem i otklanjanjem neispravnosti prije nego problematičan dio prestane potpuno funkcionirati, može se nazvati prediktivnim održavanjem. Kad neki kvar zaustavi daljnje korištenje vozila, potrebno je tzv. reaktivno održavanje tj. popravak. U oba slučaja radi se o neplaniranim i neočekivanim troškovima za vlasnika vozila, koji su vrlo često posljedica loše obavljenog i/ili zanemarenog redovnog održavanja.

Korisnicima motornih vozila stručno održavanje treba osigurati trajnu spremnost vozila za sigurnu vožnju odnosno za rad. Održavanje se radi u intervalu koji ovisi o namjeni i načinu korištenja vozila, a najbolje ga je prepustiti kvalificiranim i kompetentnim stručnjacima koji rade po preporukama proizvođača vozila. 

Kontaktirajte nas za termin održavanja gospodarskih vozila MAN na željenoj lokaciji. Kontakti

Novosti